ReadyPlanet.com
dot dot


 

 

 
ยินดีต้อนรับ  เข้าสู่โรงเรียนประชามงคล 

 

  

 

 

กิจกรรมของโรงเรียน

วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ทางโรงเรียนประชามงคลได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนธนาคารดีเด่นระดับภาคตะวันตก ปีการศึกษา 2558

More...

 วันที่ 9-11 กันยายน 2558 โรงเรียนประชามงคลได้จัดกีฬาสีภายในขึ้น มีทั้งหมด 4 สี คือ สีแดง สีชมพู สีม่วง และสีฟ้า มีการจัดการแข่งขันกีฬาให้นักเรียนแข่งขันกันด้วยความสามัคคี และนักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ร่วมกันตกแต่งสแตนเชียร์และสามารถแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบภายในแต่ละสีของตนเอง 

More...

 วันที่ 17 สิงหาคม 2558 โรงเรียนประชามงคลได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสระลุมพุก 

More...

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 11 สิงหาคม 2558

 

More...

 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนประชามงคลได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย และวันต่อต้านยาเสพติด รวม 3 กิจกรรม ในวันเดียวกัน ท่านผู้อำนวยการและคณะครูทุกท่านร่วมกันแต่งกายเป็นชุดไทย ช่วงแรกจะเป็นกิจกรรมของวันสุนทรภู่ ซึ่งจะมีการจัดประกวดตัวละครในวรรณคดีไทย ตามด้วยกิจกรรมวันภาษาไทย มีการให้นักเรียนร่วมคัดลายมือ แต่งกลอนและแจกของรางวัล ต่อมาก็เป็นกิจกรรมของวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งใช้ชื่อกิจกรรมว่า กิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่ มีการเดินแห่โรงศพซึ่งจำลองเสมือนเป็นการแห่ศพ แต่บนโลงมีแต่พวกบุหรี่ เหล้า และสิ่งเสพติดต่างๆ แล้วนำมาเผาทำลายทิ้ง

More...

 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนประชามงคลได้เข้ารับรางวัลกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น รางวัลที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่น และรางวัลยุวเกษตรกรดีเด่น 3 รางวัล  ที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

More...

ประกาสโรงเรียนประชามงคล

 ประกาสสอบราคาคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค

More...

 ประกาสรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการวิชาเอกคณิตศาสตร์

More...

More...

More...

 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ เอกคณิตศาสตร์ ในวันที่ 3-7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องธุรการโรงเรียนประชามงคล เบอร์โทรศัพท์ 034-675057

More...

 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ เอกคณิตศาสตร์ ในวันที่ 3-7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องธุรการโรงเรียนประชามงคล เบอร์โทรศัพท์ 034-675057

More...

More...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนประชามงคล  ขยายเวลารับสมัครนักเรียนห้องเรียนเพชรมงคล  ระหว่างวันที่  25  กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558

More...

 ตารางสอบปลายภาคเรียนโรงเรียนประชามงคล  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557

More...

 โรงเรียนประชามงคล เปิดรับนักเรียนห้องเรียนปกติ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ประกาศนียบัตรปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

More...

 โรงเรียนประชามงคล เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ห้องเพชรมงคล) ปีการศึกษา 2558

More...

 ตารางสอบกลางภาคเรียน โรงเรียนประชามงคล  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557

More...

ปฏิทินการสมัครสอบ  GAT/PAT 

More...

แบบกิจกรรมชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

More...

 ตารางสอบปลายภาคเรียนโรงเรียนประชามงคล  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557

More...

 คุณครูท่านใดต้องการแบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ  จากฝ่ายแผนงาน  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

More...

ตารางสอบกลางภาคเรียน  โรงเรียนประชามงคล  ภาคเรียนที่  1/2557  

More...

Copyright © 2012 All Rights Reserved.
 
 
 
 

 


ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์

โรงเรียนประชามงคล
ที่อยู่ :  เลขที่ 246 หมู่  4 ตำบล : สมเด็จเจริญ อำเภอ : หนองปรือ
จังหวัด :กาญจนบุรี      รหัสไปรษณีย์ : 71220
เบอร์โทร :  034-675057
เว็บไซต์ : www.prachamongkol.com