ReadyPlanet.com
dot dot


 

 

 
ยินดีต้อนรับ  เข้าสู่โรงเรียนประชามงคล 

 

 

       

  

         นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี สพม. เขต 8 ได้เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดีปี 2551 3. รางวัลรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ปี 2556 4.รางวัลชนะเลิศ การประกวดส้วมสุขสันต์ ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมต่อยอดสถานศึกษาพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน)

 

 

 

 

  

 

 

กิจกรรมของโรงเรียน

 รับสมัครพนักงานทั่วไป

More...

 งานคืนสู่เหย้า 25 ปี ประชามงคล 19 ธันวาคม 2558

 

More...

 ประชุมผู้ปกครอง 24-25 ตุลาคม 2558

More...

      นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี สพม. เขต 8 ได้เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี2555 สถานศึกษาพอเพียง 25542. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดีปี 2551 3. รางวัลรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ปี 2556 4.รางวัลชนะเลิศ การประกวดส้วมสุขสันต์ ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมต่อยอดสถานศึกษาพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน)

More...

วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ทางโรงเรียนประชามงคลได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนธนาคารดีเด่นระดับภาคตะวันตก ปีการศึกษา 2558

More...

 วันที่ 9-11 กันยายน 2558 โรงเรียนประชามงคลได้จัดกีฬาสีภายในขึ้น มีทั้งหมด 4 สี คือ สีแดง สีชมพู สีม่วง และสีฟ้า มีการจัดการแข่งขันกีฬาให้นักเรียนแข่งขันกันด้วยความสามัคคี และนักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ร่วมกันตกแต่งสแตนเชียร์และสามารถแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบภายในแต่ละสีของตนเอง 

More...

ประกาสโรงเรียนประชามงคล

 ประกาสสอบราคาคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค

More...

 ประกาสรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการวิชาเอกคณิตศาสตร์

More...

More...

More...

 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ เอกคณิตศาสตร์ ในวันที่ 3-7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องธุรการโรงเรียนประชามงคล เบอร์โทรศัพท์ 034-675057

More...

 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ เอกคณิตศาสตร์ ในวันที่ 3-7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องธุรการโรงเรียนประชามงคล เบอร์โทรศัพท์ 034-675057

More...

More...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนประชามงคล  ขยายเวลารับสมัครนักเรียนห้องเรียนเพชรมงคล  ระหว่างวันที่  25  กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558

More...

 ตารางสอบปลายภาคเรียนโรงเรียนประชามงคล  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557

More...

 โรงเรียนประชามงคล เปิดรับนักเรียนห้องเรียนปกติ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ประกาศนียบัตรปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

More...

 โรงเรียนประชามงคล เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ห้องเพชรมงคล) ปีการศึกษา 2558

More...

 ตารางสอบกลางภาคเรียน โรงเรียนประชามงคล  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557

More...

ปฏิทินการสมัครสอบ  GAT/PAT 

More...

แบบกิจกรรมชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

More...

 ตารางสอบปลายภาคเรียนโรงเรียนประชามงคล  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557

More...

 คุณครูท่านใดต้องการแบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ  จากฝ่ายแผนงาน  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

More...

ตารางสอบกลางภาคเรียน  โรงเรียนประชามงคล  ภาคเรียนที่  1/2557  

More...

Copyright © 2012 All Rights Reserved.
 
 
 
 

 


ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์

โรงเรียนประชามงคล
ที่อยู่ :  เลขที่ 246 หมู่  4 ตำบล : สมเด็จเจริญ อำเภอ : หนองปรือ
จังหวัด :กาญจนบุรี      รหัสไปรษณีย์ : 71220
เบอร์โทร :  034-675057
เว็บไซต์ : www.prachamongkol.com